Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Om hvordan statsråden ser på mulighetene for å oppmuntre til etablering av mindre sagbruksenheter og dermed bidra til vekst ute i distriktene

Datert: 19.12.2012
Besvart: 09.01.2013 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Mens det før var en rekke små sagbruk ute i distriktene, er det nå kun noen få store igjen i hele landet.

Hvordan ser statsråden på muligheten for å oppmuntre til etablering av mindre sagbruksenheter og dermed bidra til vekst ute i distriktene?


Les hele debatten