Muntlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til statsministeren

Om hvorfor regjeringen nedprioriterer rus og psykiatri og ikke bygger opp et bedre pårørendeapparat, til tross for at man ikke har nådd målene man satte seg før 2009 om et bedre tilbud til rusavhengige og pårørende

Datert: 19.12.2012
Besvart: 19.12.2012 av statsminister Jens Stoltenberg

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): La meg stille meg i rekken av dem som ønsker god jul til statsministeren. Juletiden gir mange refleksjoner, og refleksjonen som har vært fremme tidligere i spørrerunden – at det er noen som ikke har det så bra – har jeg tenkt å følge opp. Det er nemlig sånn at julen er høytid – det er familietid, og det er for mange noen av de koseligste og beste dagene i året. Men for noen barn er det ikke det. Rusproblemer og psykiske problemer i familien kan gjøre høytiden utrolig vanskelig for barn. I går fortalte Kirsti en sterk historie på NRK om hvordan hun gruet seg til jul, mens andre gledet seg. Helse- og omsorgsminister Støre har prisverdig nok manet til voksenansvaret i forhold til rusmisbruk og rusbruk i julen, og det skal vi alle ta på alvor, men som politikere har vi også et ansvar for å hjelpe disse barna, både i julen og resten av året, ved å gi deres foreldre et bedre tilbud.

Under Stoltenbergs ledelse gikk Arbeiderpartiet i 2009 til valg på et mye bedre tilbud til rusavhengige. Man sa at hjelpen skulle gis raskere. I dag er ventetiden for hjelp nøyaktig like lang som da løftet ble gitt – nemlig 75 dager i snitt. Samtidig ser vi at det skjer et skifte, der mange døgnbehandlingsinstitusjoner nedlegges til fordel for poliklinisk behandling. Dette betyr at de barna som allerede har en belastning med foreldre med rusmisbruk og psykiske problemer, opplever ikke at foreldrene hentes ut, at det gis et godt sammenhengende tilbud, men de opplever at presset i behandlingstilbudet fortsatt er der, uten at det samtidig bygges opp et bedre pårørendeapparat i kommunene. Tvert imot, så har jo denne regjeringen nå fjernet øremerkingen av det som skulle bygge opp tilbudet til pårørende.

Mitt spørsmål til statsministeren er: Hvorfor er det slik at denne regjeringen, som ikke har nådd de målene som Arbeiderpartiet satte seg før 2009, da nedprioriterer rus og psykiatri?


Les hele debatten