Muntlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til statsministeren

Om statsministeren kan love at norske bilister skal slippe å finansiere veier på en dårlig måte, med henvisning til at man lånefinansierer veier fra 2,5 pst. opp til 4 pst. rente, mens staten låner ut oljepengene til andre land til noe nedimot 1 pst. rente

Datert: 19.12.2012
Besvart: 19.12.2012 av statsminister Jens Stoltenberg

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): For å holde på juletemaet: Mange skal ut og reise i jula. Noen flyr, men veldig mange kommer til å kjøre bil. Veldig mange kommer til å møte på bomstasjoner på veien. Bompenger innkreves for å nedbetale lån, for at man har bygd veien. I landsstyremøtetalen til statsministeren den 24. april i år, sa statsministeren at han advarte mot delvis privatfinansiert utbygging av vei og jernbane. Han sa:

«Modellen gir (…) mindre penger totalt til nybygg av vei og bane, fordi staten rundt neste sving både må betale både avdrag og renter for de pengene som ellers kunne gått til (…) bygging. De som tror noe annet, er enten blitt lurt eller de lurer seg selv».

Nå har nettopp Riksrevisjonen lagt fram en rapport om at de har kontrollert landets bomstasjoner, som i all hovedsak er offentlig styrt. En fjerdedel av bomselskapene har mer enn halvparten av sine inntekter disponert til drift og renter, altså ikke til veibygging. To stykker har faktisk så høye drifts- og renteutgifter og de måtte ha statlig tilskudd for å gå i null.

Riksrevisjonen har gjennomgått hele 46 bomselskaper. De har 22 mrd. kr i lån og lånerenter på mellom 2,5 pst. og 4 pst., ifølge rapporten. Så man har altså i stor grad lånefinansiert veier, akkurat det statsministeren advarte kraftig mot. Det som blir en ekstra hån mot bilistene, er at samtidig som man lånefinansierer veier – fra 2,5 pst. opp til 4 pst. rente – låner staten ut oljepengene til andre land til noe nedimot 1 pst. rente. Folk flest eier faktisk oljefondet, så må de låne ut sine penger billig, for så å låne hjem igjen pengene dyrt – til tross for at statsministeren advarte mot dette, at det er en dårlig måte å finansiere veibygging på.

Kan statsministeren gi en julegave ved å love at norske bilister skal slippe å finansiere veier på en dårlig måte?


Les hele debatten