Spørretimespørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Om at veileder for fødselshjelp er under revisjon, og hvorvidt man vil innarbeide at det skal gis informasjon om gjeldende rettigheter og hjelpetiltak dersom fosteret kan ha en sykdom eller et utviklingsavvik, jf. bioteknologiloven

Datert: 03.01.2013
Besvart: 09.01.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Veileder for fødselshjelp er under revisjon. I bioteknologiloven § 4-4 står det følgende: "Hvis undersøkelsen viser at fosteret kan ha en sykdom eller et utviklingsavvik, skal kvinnen eller paret gis informasjon og genetisk veiledning om den aktuelle sykdommen eller funksjonshemmingen, samt om gjeldende rettigheter og aktuelle hjelpetiltak."

Vil dette bli innarbeidet i revisjonsarbeidet?


Les hele debatten