Spørretimespørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til samferdselsministeren

Om å sikre at vi har et system for innkreving av bompenger som bilistene kan ha tillit til, og hvor pengene går til vei og ikke administrasjon

Datert: 07.01.2013
Besvart: 16.01.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Knut Arild Hareide (KrF)

Spørsmål

Knut Arild Hareide (KrF): I en rapport fra Riksrevisjonen 11. desember 2012 kommer det fram at det har vært en betydelig økning av driftskostnadene i bompengeselskapene fra 2005-2011. I 2011 utgjorde driftskostnadene hele 12,5 pst. av inntektene. I 2010 hadde to bompengeselskaper langt større kostnader til drift av bommene enn det de fikk inn i bompenger.

Hvordan vil statsråden sikre at vi har et system for innkreving av bompenger som bilistene kan ha tillit til, og hvor pengene går til vei og ikke administrasjon?


Les hele debatten