Spørretimespørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Om når det kan forventes endringer i praksis slik at private virksomheter lettere får tilgang til tildelingsvedtakene som skal fremlegges som dokumentasjon for rett til kompensasjon for merverdiavgift

Datert: 18.12.2012
Besvart: 16.01.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): I svar på skriftlig spørsmål nr. 1 296 (2011-2012) skriver statsråden om kravet til fremleggelse av tildelingsvedtak som dokumentasjon for private virksomheters rett til kompensasjon for merverdiavgift at han vil "be Skattedirektoratet om en nærmere vurdering av i hvilken grad det er et problem for de private virksomhetene å få tilgang til tildelingsvedtakene, og måter dette eventuelt kan løses på". Avslag på krav om kompensasjon i konkrete tilfeller viser at statsråden neppe kan ha igangsatt sin varslede vurdering.

Når vil dette skje, og kan det forventes endringer i praksis?


Les hele debatten