Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Om når kvikksølvlasten i U-864 ved Fedje skal være fjernet, med henvisning til at regjeringens håndtering er preget av løftebrudd

Datert: 09.01.2013
Besvart: 16.01.2013 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Fredag 4. januar 2013 meldte Bergens Tidende under følgende overskrift: "Utreder ubåten ved Fedje - igjen." Videre står det at fartøyet "Skandi Skolten" skal gjennom oppdrag fra Kystverket gjøre undersøkelser rundt ubåt U-864. Først om et år kan folk på Fedje forvente svaret. Regjeringens håndtering av ubåten og kvikksølvlasten om bord i ubåten er en miljøpolitisk skandale preget av løftebrudd fra regjeringen. Nye konklusjoner om heving versus tildekking og nye utredninger har utsatt faktiske tiltak.

Hva er regjeringens plan, og når skal kvikksølvlasten i U-864 være fjernet?


Les hele debatten