Spørretimespørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Om at en person som har tjenestegjort i flere internasjonale oppdrag sitter igjen med en negativ opplevelse av Forsvaret som arbeidsgiver, og hvorvidt denne saken viser at Forsvaret har et vesentlig forbedringspotensial

Datert: 09.01.2013
Besvart: 16.01.2013 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Dagsrevyen hadde en sak 8. januar om en person som hadde tjenestegjort i Forsvaret, blant annet i flere internasjonale oppdrag. Vedkommende satt igjen med en negativ opplevelse av Forsvaret som arbeidsgiver, blant annet fordi han etter sykdom ikke fikk svar på skriftlig spørsmål.

Mener statsråden denne saken viser at Forsvaret har et vesentlig forbedringspotensial som arbeidsgiver, eller er statsråden godt fornøyd med tingenes tilstand?


Les hele debatten