Muntlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Om statsråden kan være mer konkret med å fortelle hva en grønn laksekonsesjon skal innbefatte og være

Datert: 09.01.2013
Besvart: 09.01.2013 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Jeg vil gjerne stille et spørsmål til fiskeri- og kystministeren.

Norsk oppdrettsnæring er på mange måter en suksesshistorie. Det er i år ca. 42 år siden vi fikk den første vellykkede utsettingen av laks i Norge. Frem til i dag har dette blitt en næring som har utviklet seg til å eksportere for verdier langt over 30 mrd. kr, og etterspørselen er økende.

I 2012 valgte regjeringen – til tross for at det er stor etterspørsel – ikke å gjennomføre en ny konsesjonsrunde knyttet til flere oppdrettskonsesjoner, mens man nå, i forbindelse med budsjettet for inneværende år, valgte å forslå 45 nye, men såkalte grønne laksekonsesjoner, som skal tildeles i 2013. Problemet er at man ikke har definert hva en grønn laksekonsesjon er for noe. Det er det interessant å få litt mer kunnskap om, for etter min mening skal alle laksekonsesjoner og enhver oppdrettskonsesjon være grønn. De skal ta hensyn til miljøet og veterinære forhold. Slik er på mange måter oppdrettsnæringen allerede i dag, men problemet er selvfølgelig at vi har en del utfordringer knyttet til villfisk, som følge av rømming fra anlegg, og vi har også problemer knyttet til lus.

Problemstillingen er følgende: Kan statsråden være mer konkret med å fortelle oss hva en grønn laksekonsesjon skal innbefatte og være? Det er det på tide at man snart får vite noe mer om. Hvis ikke kan det gå langt ut i året uten man faktisk vet hvem som kan søke på konsesjonene og hva det kan innebære. I tillegg må man faktisk på 35 av disse konsesjonene levere inn en ordinær for å få en grønn tilbake.

Hva er konkret en grønn laksekonsesjon?


Les hele debatten