Muntlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til landbruks- og matministeren

Om når vi kan forvente at statsråden kommer med forslag om å øke konsesjonsgrensen for kyllingprodusenter, slik at det blir forbedret lønnsomhet for norske bønder og produsenter og ikke minst nok kylling til norske forbrukere

Datert: 09.01.2013
Besvart: 09.01.2013 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Mitt spørsmål går til landbruks- og matministeren.

Norske forbrukere spenner inn livreimen etter julematen. Da etterspør de kylling. Kylling er det underskudd på, og det har det for øvrig vært lenge. Det har vært så mye underskudd at man har måttet importere kylling til redusert toll.

Nå vet jeg at landbruksministeren er mer glad i norskprodusert mat enn den som kommer fra andre land, og han har løsningen. Det er i dag en konsesjonsgrense for kyllingprodusenter på 120 000 kylling i året. Det betyr at man ikke kan utnytte de store investeringene som er gjort i det enkelte kyllingfjøs. Det betyr at de står tomme en del av året, med tilsvarende dårlig lønnsomhet.

Vi har tatt opp denne saken tidligere. Det har vært et problem over lengre tid. Det er ingen tvil om at med de målsettingene som finnes for å få opp lønnsomheten i norsk landbruk, bør statsråden gjøre noe med dette.

Mitt spørsmål er kort og godt følgende: Når kan vi forvente at statsråden kommer med forslag om å øke konsesjonsgrensen, slik at det blir forbedret lønnsomhet for norske bønder og produsenter og ikke minst nok kylling til norske forbrukere?


Les hele debatten