Spørretimespørsmål fra Line Henriette Hjemdal (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Om hvordan statsråden vurderer situasjonen ved Ahus med hensyn til pasientsikkerhet og -behandling, plassforhold, kapasitet og forhold for ansatte

Datert: 10.01.2013
Besvart: 16.01.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Line Henriette Hjemdal (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Hjemdal (KrF): Hvordan vurderer statsråden situasjonen ved Ahus med hensyn til pasientsikkerhet og -behandling, plassforhold, kapasitet og forhold for ansatte?


Les hele debatten