Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Om noen få tilfeller der gårdsbruk blir brukt til kriminell handling, og hvorvidt det på generelt grunnlag kan være grunn til å endre konsesjonsloven

Datert: 10.01.2013
Besvart: 16.01.2013 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I noen få tilfeller blir et gårdsbruk brukt til kriminell handling, og eieren blir dømt for dette.

Kan det på generelt grunnlag være riktig å endre konsesjonsloven i forbindelse med påvist kriminell handling som kan relateres til gården?


Les hele debatten