Spørretimespørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Om man ved endringer i pensjonssystemet legger til grunn at avkastningen i finansmarkedene de neste tiårene vil være på et lavere nivå enn for de siste tiårene, med henvisning til Banklovkommisjonens forslag

Datert: 10.01.2013
Besvart: 16.01.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Banklovkommisjonen fremla nylig forslag til endringer i pensjonssystemet. Bakgrunnen er underdekning i livselskapenes ytelsesordninger grunnet økt forventet levetid og lavere forventet avkastning fra finansmarkedene. Dersom endringer i forventninger skal medføre endringer i pensjonssystem, må man anta at man har mange tiårs horisont på finansmarkedenes utvikling.

Legger statsråden til grunn at avkastningen i finansmarkedene de neste tiårene vil være på et lavere nivå enn for de siste tiårene?


Les hele debatten