Spørretimespørsmål fra Inga Kvalbukt (Sp) til helseministeren

Datert: 24.01.1997
Besvart: 29.01.1997 av helseminister Gudmund Hernes

Inga Kvalbukt (Sp)

Spørsmål

Inga Kvalbukt (Sp): "Rikstrygdeverket foreslår at ambulanseflyet som i dag er stasjonert i Brønnøysund blir flyttet til Værnes. Sør-Helgeland har ikke eget sykehus. En slik flytting av ambulanseflyet vil derfor bety en svekket akuttberedskap for befolkningen på Sør-Helgeland.

Hvordan stiller helseministeren seg til dette?"


Les hele debatten