Spørretimespørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Om statsråden planlegger å bygge strekningen på E6 mellom Hamar og Lillehammer som 2/3-felts vei med midtrekkverk, selv om årsdøgntrafikken allerede er over grensen

Datert: 16.01.2013
Besvart: 23.01.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): På strekningen E6 står snart ny vei klar frem til Hamar.

Planlegger statsråden å bygge strekningen mellom Hamar og Lillehammer som 2/3-felts vei med midtrekkverk, selv om årsdøgntrafikken, ÅDT, allerede er over grensen på 12 000 ÅDT?


Les hele debatten