Spørretimespørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justis- og beredskapsministeren

Om fryktkultur i politiet er noe som engasjerer statsråden, med bakgrunn i situasjonen i Romerike politidistrikt, og hvilke signaler hun har gitt Politidirektoratet

Datert: 08.01.2013
Besvart: 23.01.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Undertegnede har stilt statsråden en rekke spørsmål om fryktkultur i politiet. Utgangspunktet for spørsmålene var blant annet situasjonen i Romerike politidistrikt. Hele tiden har statsråden skjøvet Politidirektoratet, POD, foran seg, som på sin side kategorisk har avvist enhver påstand om kritikkverdige forhold ved enkelte politidistrikt. Samtidig har både departementet og POD vært vel kjent med situasjonen i Romerike politidistrikt.

Er dette noe som engasjerer statsråden, og hvilke signaler har hun gitt eller vil gi til POD fremover?


Les hele debatten