Muntlig spørsmål fra Siv Jensen (FrP) til statsministeren

Om hvorvidt situasjonen ved Ahus går på sikkerheten løs, og hvilke tiltak regjeringen vil iverksette for å få den akutte situasjonen under kontroll

Datert: 16.01.2013
Besvart: 16.01.2013 av statsminister Jens Stoltenberg

Siv Jensen (FrP)

Spørsmål

Siv Jensen (FrP): Situasjonen ved Ahus har vært tatt opp med helseministeren hele 13 ganger i Stortinget. Det har handlet om sviktende pasientsikkerhet, unaturlige dødsfall, bemanningsproblemer, kapasitetsproblemer og ledelsesutfordringer.

Hver gang det har vært ropt varsku rundt Ahus, har vi fått det samme svaret fra regjeringen, nemlig at opposisjonen svartmaler, og at alt er under kontroll. I så fall er det sånn at leger, sykepleiere, Riksrevisjonen og alle andre som har varslet om situasjonen ved Ahus, også er med på denne såkalte svartmalingen, som regjeringen kaller det.

Det er mange utfordringer. I oktober 2011 sa statsministeren følgende:

«Det er klart at hvis det påpekes forhold som bl.a. går på sikkerheten løs, skal det iverksettes tiltak for å håndtere det.»

Da har jeg to spørsmål til statsministeren:

Spørsmål 1: Mener statsministeren at situasjonen nå går på sikkerheten løs?

Spørsmål 2: Hvis han mener det, hvilke tiltak vil regjeringen iverksette for å få den akutte situasjonen ved Ahus under kontroll?


Les hele debatten