Muntlig spørsmål fra Ine M. Eriksen Søreide (H) til statsministeren

Om når prosessene knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap skal avsluttes, sånn at redningstjenesten og Kystvakten får helikoptre som kan operere

Datert: 16.01.2013
Besvart: 16.01.2013 av statsminister Jens Stoltenberg

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine M. Eriksen Søreide (H): Nordområdene øker i viktighet. Samtidig har regjeringa satt oss i en situasjon hvor beredskapen og muligheten til å utføre myndighetsoppgaver er sterkt svekket. Dette gjelder på tvers av sektorer, både innen justis og forsvar.

Kystvakten mangler helikoptre på grunn av en leveranse som er flere år forsinket. Det første 91-helikoptret skulle leveres i oktober 2005, men kom først i desember 2010. Helikopter nr. 2 kom i fjor høst, og det er ingen som vet når de resterende tolv helikoptrene blir levert. Det betyr altså at foreløpig må de gamle Lynx-maskinene, som allerede er flere tusen flytimer på overtid, fortsette, og levetidsforlenges. Det har selvfølgelig en stor negativ innvirkning på det operative. Det har også stor negativ innvirkning på muligheten til å drive suverenitetshevdelse og søk og redning på havet. Indre kystvakt har fire av fem skip til kai, i hvert fall ut februar. På toppen av dette er det fortsatt ikke fattet noen beslutning om erstatningshelikoptre for redningstjenestens nå 40 år gamle Sea King-helikoptre. De har stadig oftere havarier i kritiske situasjoner. Anskaffelsesprosessen er stoppet to ganger. Den har vært preget av stor uryddighet, og prosessen har også dratt ut veldig mange år i tid før det nå endelig ble sendt ut et nytt anbudsdokument.

Summen av dette er uakseptabel. Vi ser igjen i prosesser knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap at regjeringa mangler gjennomføringsevne. Det trengs både strakstiltak for å avhjelpe situasjonen, og det trengs at de prosessene som er satt i gang, avsluttes. Statsministeren kommer helt sikkert til å si at disse tingene er i prosess. Det vet vi, det har de vært i flere år.

Mitt spørsmål er: Når skal prosessen avsluttes, sånn at redningstjenesten og Kystvakten har helikoptre som kan operere?


Les hele debatten