Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om hvordan statsråden forsikrer seg om at både Jernbaneverket og NSB har fokus på passasjersikkerhet og beredskap på Bergensbanen

Datert: 17.01.2013
Besvart: 23.01.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Bergensbanen er viktig for både gods- og passasjertrafikk mellom Bergen og Oslo. Banen krysser høyfjellsområder der det ikke er sammenhengende veiforbindelse langs banen. Dette gir ekstra sikkerhetsmessige utfordringer, spesielt for passasjertransport.

Med bakgrunn i avsporing vinter 2007 og brannen i 2010 samt ny sikkerhetsstyringsforskrift i 2011; hvordan forsikrer statsråden seg om at både Jernbaneverket og NSB har fokus på passasjersikkerhet og beredskap og arbeider med forbedring av sikkerhet og beredskap?


Les hele debatten