Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Om statsråden kan forsikre om at dagens gamle signalanlegg ikke er noen sikkerhetsrisiko, med bakgrunn i at sikkerheten og jernbanen vil være sårbar frem til testingen av nytt anlegg er ferdig og tatt i full bruk på hele jernbanenettet

Datert: 17.01.2013
Besvart: 23.01.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Sikkerhet er viktig på jernbanenettet. Dagens signalanlegg er gammelt, og det er problemer med å få tak i deler og folk med kompetanse til å håndtere det. Jernbaneverket prøver nå ut nytt ERTMS-signalsystem, som brukes i mange land i Europa, på en kort strekning i Norge for å høste erfaringer. Dette kan bety at sikkerheten og jernbanen i Norge vil være svært sårbar, frem til testingen er ferdig og tatt i full bruk på hele jernbanenettet.

Kan statsråden forsikre om at dagens gamle anlegg ikke er noen sikkerhetsrisiko?


Les hele debatten