Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til kunnskapsministeren

Om hvordan regelverket rundt nasjonale prøver og praktisering av dette kan forbedres

Datert: 17.01.2013
Besvart: 23.01.2013 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): Det har stadig vært reist debatt om hvordan reglene for fritak fra nasjonale prøver praktiseres. Det største spørsmålet er ikke nødvendigvis selve andelen som fritas, men om disse elevene forblir på et nivå hvor de ikke kan delta i nasjonale prøver gjennom hele grunnskolen.

Har statsråden tanker og forslag til hvordan regelverket rundt nasjonale prøver og praktisering av dette kan forbedres, og kan det særlig legges opp til en bedre rapportering av om det er de samme elevene som fritas gjennom hele skoleløpet?


Les hele debatten