Spørretimespørsmål fra Linda C. Hofstad Helleland (H) til helse- og omsorgsministeren

Om at far ikke har rett til støtte som pårørende til barn på sykehus i tilfeller der både mor og barn trenger omsorg og medisinsk bistand før og etter fødsel, og om ikke fars rolle må ivaretas bedre

Datert: 17.01.2013
Besvart: 23.01.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Linda C. Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda C. Hofstad Helleland (H): For vordende foreldre er melding om at noe er alvorlig galt med barnet en stor belastning. Den gravide kan måtte tilbringe mye tid på sykehus langt hjemmefra. I enkelte tilfeller trenger både mor og barn omsorg og medisinsk bistand før og etter fødsel. Barnets far er i dagens lovverk mors pårørende, ikke barnets, og har ikke rett til økonomisk støtte som pårørende til barn på sykehus.

Mener statsråden dagens lovverk er godt nok, eller må man se på om fars rolle må ivaretas bedre?


Les hele debatten