Muntlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til kunnskapsministeren

Om kunnskapsministeren vil sørge for at retten til barnehageplass blir reell for alle ettåringer til høsten, uansett når på året de er født

Datert: 23.01.2013
Besvart: 23.01.2013 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Mitt spørsmål går til kunnskapsministeren.

Mor til lille Kristin og far til lille Ole var ute på trilletur med sine to små barn og kom i samtalen inn på hva de skulle gjøre med barna sine til høsten – om de skulle søke dem inn i barnehage. Mor til lille Kristin var veldig glad, for lille Kristin var født innenfor den fristen som regjeringen har satt for opptak til barnehage. Men far til lille Ole ble stillere og stillere under samtalen og måtte til slutt si at det var litt trist, for lille Ole var født 1. september, bare timer etter at fristen for denne retten hadde gått ut, og nå lurte den lille familien på hva de skulle gjøre til høsten.

Dette er bare en liten illustrasjon på hvordan mange foreldre har det i disse dager, for akkurat nå er det veldig mange kommuner som har frist for å søke på barnehageplass, og foreldre sitter rundt kjøkkenbordet med pc-en og skal søke barnehageplass for sine barn for første gang.

Regjeringens familiepolitikk inneholder et utall av frister, frister som det er umulig å forholde seg til, og mange datoer som minner om familieplanlegging i land som vi ikke liker å sammenligne oss med. Denne politikken har også ført til kaos på fødeavdelingene under sommerferieavviklingen, og fra media har vi hørt historier om foreldre som presser på for å få igangsatt fødslene.

Regjeringen skryter av at norske ettåringer har lovfestet rett til barnehageplass, og at vi nå har full barnehagedekning. Det er faktisk ikke sant, for det er nesten 10 000 barn som er født i fjor høst, som ikke har denne retten.

Mange partier har nå sett denne absurdheten og har hatt utspill om at det er på tide å få gjort noe med denne regelen. Fremskrittspartiet er det eneste partiet som har satt av penger i sitt alternative budsjett til å sørge for at de barna som er født i høst, får den barnehageplassen de trenger, uansett når på året de er født.

Mitt spørsmål til kunnskapsministeren blir derfor: Vil kunnskapsministeren sørge for at retten til barnehageplass blir reell for alle ettåringer til høsten?


Les hele debatten