Muntlig spørsmål fra Linda C. Hofstad Helleland (H) til kunnskapsministeren

Om hvorvidt regjeringens tiltak for å sikre flere barnevernsbarn skolegang er vellykket

Datert: 23.01.2013
Besvart: 23.01.2013 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Linda C. Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda C. Hofstad Helleland (H): Mitt spørsmål går til kunnskapsministeren. Så synes jeg det er litt spesielt at statsråden antyder at jeg står her og bløffer – men jeg lar nå det ligge i denne omgang.

Forrige uke reiste det ei veldig modig jente fra Brumunddal til Stortinget for å møte Høyre. Hun fortalte meg om livet sitt med barnevernet. På grunn av omsorgssvikt gjennom hele oppveksten og alvorlig systemsvikt i barnevernet fikk aldri denne jenta verken være barn eller ungdom. Nei, hun måtte være reservemamma for småsøsknene sine. Hun pakket matpakken til småsøsknene sine og sendte dem på skolen, istedenfor å gå på skolen selv.

Nå står jenta foran sitt voksne liv med store hull i opplæringen. Det er et dårlig utgangspunkt for å klare seg selv senere i livet.

Tallene fra Bufdirs store brukerundersøkelse i 2011 indikerer at det til enhver tid er 300 norske barn i barnevernsinstitusjoner som ikke går på skole. Mindre enn fire av ti barnevernsbarn fullfører videregående skole, og vi kjenner godt til sammenhengen mellom utdanning og risiko for å bli ufør. Derfor er det ingen tvil om at noe av det viktigste vi kan gjøre for disse barna, er å sikre dem skolegang.

Høyre har foreslått flere ganger å sette av ekstra midler for å gi dem muligheten til dette. Dette er de mest sårbare barna vi snakker om, og de kan trenge skolegang aller mest.

Da statsråden i 2011 svarte for hva regjeringen ville gjøre for de skoleløse barnevernsbarna, sa hun at de hadde satt i gang tiltak for å gi flere barnevernsbarn skolegang. Kan statsråden gjøre rede for om tiltakene er vellykket? Og har det gitt flere barnevernsbarn skolegangen som de trenger?


Les hele debatten