Muntlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kunnskapsministeren

Om utfordringen med midlertidige ansettelser i universitets- og høyskolesektoren, og hvorvidt dette er prisen for at stillingsvernet i offentlig sektor er så utstrakt

Datert: 23.01.2013
Besvart: 23.01.2013 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Det er vel ikke overraskende at mitt spørsmål går til kunnskapsministeren.

Det har i lang tid vært en utfordring innenfor universitets- og høyskolesektoren at vitenskapelig ansatte har vært ansatt i midlertidige stillinger. Det har vært litt nedgang de siste sju åra, men universitetssektoren har veldig stor andel her, og hele 22 pst. av dem som jobber i universitetssektoren, har midlertidige stillinger. Det har vært uendret så lenge SV har sittet og styrt sektoren.

Konsekvensene for folk er ganske dramatiske. De får ikke boliglån og de må utsette å få unger. Vi ser her et klasseskille der staten spesielt, og veldig mange innen akademia, ser at det er fritt fram for midlertidige ansettelser. Dette skjer med regjeringas viten og vilje.

Da jeg stilte spørsmål om dette, sa arbeidsministeren ganske arrogant at tjenestemannsloven har så godt stillingsvern at da får vi heller tåle at det er mye midlertidighet. Det betyr igjen at vi tar vare på dem som er innenfor, men bryr oss ikke så mye om dem som er utenfor, og ikke får fast ansettelse. Noen midlertidige ansettelser strekker seg over mange år – fire, seks, opp til ni år – og statsråden er ansvarlig for de institusjonene, selv om hun ikke er ansvarlig for tjenestemannsloven og arbeidsmiljøloven.

Mitt spørsmål til statsråden er: Er kunnskapsministeren, som er ansvarlig for denne sektoren, enig med arbeidsministeren i at det ikke er problemer med midlertidige ansettelser? Er dette prisen for at stillingsvernet i offentlig sektor er så utstrakt – at da får vi heller tåle at midlertidige ansettelser blir misbrukt på denne måten?


Les hele debatten