Spørretimespørsmål fra Eilef A. Meland (SV) til finansministeren

Datert: 24.01.1997
Besvart: 29.01.1997 av finansminister Jens Stoltenberg

Eilef A. Meland (SV)

Spørsmål

Eilef A. Meland (SV): "Ifølge Dagens Næringsliv 22. januar 1997 uttalte statssekretær Marianne Andreassen at kronekursen skal bringes tilbake til utgangsnivået fra tidsrommet 10. desember 1992 til 6. mai 1994.

Hvilke tiltak anser statsråden som nødvendig for å oppnå en slik nedskrivning av verdien på den norske krone?"


Les hele debatten