Spørretimespørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til nærings- og handelsministeren

Om å foreta seg noe mot tap av konkurranseutsatte arbeidsplasser generelt og Takeda Nycomed spesielt

Datert: 06.02.2013
Besvart: 13.02.2013 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Takeda Nycomed legger ned i Elverum. Kostnadsnivået i Norge har økt fra ca. 20 til nær 60 pst. over våre handelspartneres kostnadsnivå under den sittende regjering. Kronekursen er i disse dager rekordsterk, produktivitetsutviklingen og forskningsinnsatsen er svak, og det er ikke iverksatt noen generelle skatte- eller avskrivningsrettede tiltak for å motvirke den kraftige svekkelsen av konkurransekraften vi har hatt siden 2005.

Vil statsråden nå foreta seg noe mot tap av konkurranseutsatte arbeidsplasser generelt og Nycomed spesielt?


Les hele debatten