Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Om å bidra med virkemidler i skogbruksnæringen for blant annet å kunne eksportere mer

Datert: 23.01.2013
Besvart: 13.02.2013 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): For første gang på 100 år går tilveksten på norsk skog ned. Dette har flere årsaker, en av dem er at årlig avvirkning er lav, og dette igjen gir mer gammel skog som ikke vokser.

Skog er en stor ressurs, og hva vil statsråden bidra med av virkemidler opp imot skogbruksnæringen for blant annet å kunne eksportere mer?


Les hele debatten