Spørretimespørsmål fra Olemic Thommessen (H) til kulturministeren

Om hvordan statsråden forholder seg til utvikling av nye lotterier i Norge, eksempelvis Postkodelotteriet der en rekke frivillige organisasjoner er deltakende, og hvilken fremdrift som kan forventes for behandlingen av søknadene

Datert: 24.01.2013
Besvart: 13.02.2013 av kulturminister Hadia Tajik

Olemic Thommessen (H)

Spørsmål

Olemic Thommessen (H): Flere mulige lotterier, eksempelvis Postkodelotteriet, venter på driftstillatelse fra Kulturdepartementet. En rekke frivillige organisasjoner, ikke minst innenfor det humanitære området, har stort behov for å sikre sine inntekter. Mange av disse er direkte deltakende i, eller vil ha potensial for betydelige inntekter fra, disse lotteriene.

Hvordan forholder statsråden seg til utvikling av nye lotterier i Norge, og hvilken fremdrift kan forventes for behandlingen av de foreliggende søknadene?


Les hele debatten