Spørretimespørsmål fra Henning Skumsvoll (FrP) til olje- og energiministeren

Om statsråden vil komme med tiltak som øker overlevelsesmulighetene for norsk landbasert industri, med bakgrunn i høye kostnader og økning i nettariffen som medfører at flere vil få problemer med å hevde seg på verdensmarkedet

Datert: 06.02.2013
Besvart: 13.02.2013 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): Den kraftintensive industrien sysselsetter i dag over 20 000 personer. Bedriftene er spredd over hele landet, og er som oftest hjørnesteinsbedrifter. Bedriftene er verdensledende på produksjon, men høye kostnader medfører at flere vil få problemer med å hevde seg på verdensmarkedet. Med den planlagte økningen i nettariffen får de kraftintensive bedriftene i verste fall ekstrakostnader på flere titalls millioner årlig.

Vil statsråden komme med tiltak som øker overlevelsesmulighetene for norsk landbasert industri?


Les hele debatten