Muntlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til statsministeren

Om hvorvidt kø er et sparetiltak i helsevesenet, med henvisning til at private helseklinikker som er godkjent av det offentlige for behandling, har ledig kapasitet

Datert: 06.02.2013
Besvart: 06.02.2013 av statsminister Jens Stoltenberg

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): De står nå om lag 270 000 mennesker i kø i helsevesenet. Mange av disse står i kø for helt enkle inngrep som kan føre dem raskt tilbake i jobb etterpå. Andre venter i angst på diagnostisering fordi deres fastlege har hatt mistanke om at de kan ha kreft.

Det de alle har felles, er at de venter på noe vi alle er enige om er et offentlig ansvar, at det skal være en del av den offentlige finansieringen av helsevesenet. I vår velferdsmodell har vi vært enige om at de som kan, skal betale inn etter evne over skatteseddelen, men at alle skal få igjen etter sine behov.

På grunn av den urimelig lange ventetiden som vi for øyeblikket har, ser vi nå fremveksten av en todeling av vårt helsevesen. I forrige uke fikk vi høre at det har vært en femdobling av antallet personer med helseforsikringer under den rød-grønne regjeringen. Nå er det altså 360 000 private helseforsikringer. Bare i 2012 har det økt med 20 pst.

I morges våknet vi til nyheten på NRK Dagsnytt om at det ikke bare ved helseforsikringer at folk velger å gå privat. Aleris Helse, som er blant de største driverne av private helseklinikker i Norge, kunne fortelle at de som betalte rett ut av egen lommebok, var de som brukte dem mest i 2012. Deres kunder brukte totalt 246 mill. kr på helsehjelp i fjor.

Høyre har presentert en modell hvor det offentlige tar ansvar for finansieringen, men hvor vi bruker kapasitet i det private. Regjeringen hevder at dette vil være en kostnadsdriver.

Mitt spørsmål til statsministeren er: Så lenge de er godkjent av det offentlig for behandling, og det er kapasitet, er det da sånn at kø er et sparetiltak for Arbeiderpartiet i helsevesenet?


Les hele debatten