Muntlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til statsministeren

Om hvorvidt statsministeren er bekvem med at regjeringen ikke har oversikt over hvor mange som oppholder seg ulovlig i Norge

Datert: 06.02.2013
Besvart: 06.02.2013 av statsminister Jens Stoltenberg

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Den siste uken har vi fått opplysninger om at 2 398 personer uten lovlig opphold i Norge rømte fra asylmottak i 2012, en økning på 30 pst. Institutt for samfunnsforskning sa i en rapport at så mange som 20 pst. av nesten 50 000 asylsøkere som har kommet til landet under denne regjeringen, forsvant fra mottak, altså nesten 9 000 mennesker. Statistisk sentralbyrå anslo i 2006 at så mange som kanskje 10 000–32 000 mennesker oppholdt seg ulovlig i Norge, på tross av at de hadde fått avslag om opphold.

Mine spørsmål til statsministeren er: Er statsministeren bekvem med at denne regjeringen ikke har oversikt over hvor mange som oppholder seg ulovlig i Norge? Er statsministeren bekvem med at 2 500 personer forsvinner fra mottak og holder seg i skjul? Er statsministeren bekvem med at personer som er blitt innvilget asyl eller opphold på humanitært grunnlag, kan få permanent opphold og endog statsborgerskap under falsk identitet, en identitet oppfunnet for å skjule eventuelle grove forbrytelser i andre land? Er statsministeren fornøyd med eller bekymret over at Norge kan være i ferd med å bli et land der det er enkelt å hvitvaske sin egen identitet?


Les hele debatten