Spørretimespørsmål fra Einar Olav Skogholt (A) til finansministeren

Datert: 06.12.1996
Besvart: 29.01.1997 av finansminister Jens Stoltenberg

Einar Olav Skogholt (A)

Spørsmål

Einar Olav Skogholt (A): "Forsikring av liv og helse, bolig og eiendeler tilgodeser i dag grunnleggende og allmenne sosiale behov.

Vil statsråden vurdere lovgivningsinngrep for å hindre at norske forsikringsselskap forskjellbehandler funksjonshemmede på en måte som reelt utelukker store grupper av funksjonshemmede fra å tegne forsikring?"


Les hele debatten