Spørretimespørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til justis- og beredskapsministeren

Om hvorvidt statsråden er fornøyd med å kutte antall brannsentraler fra 20 til 11, og hvordan man eventuelt vil gripe inn for å sikre at beslutningene som tas, er tilstrekkelig lokalt forankret

Datert: 12.02.2013
Besvart: 20.02.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): Prosessen med omorganisering av 110-sentralene er blitt beskrevet som kaotisk. Fra Telemark blir det stilt spørsmål ved om flyttingen av sentralen til Drammen er tilstrekkelig faglig begrunnet, bl.a. med tanke på risikoen for ulykker i tilknytning til industrien.

Er statsråden fornøyd med prosessen med å kutte antall brannsentraler fra 20 til 11, og hvordan vil statsråden eventuelt gripe inn for å sikre at beslutningene som tas er tilstrekkelig lokalt forankret?


Les hele debatten