Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om hvordan regjeringen vil balansere resultat og ressursbruk mellom transportsektorer, med henvisning til at veitransport er nesten enerådende innenfor landbasert transport av både personer og gods

Datert: 12.02.2013
Besvart: 20.02.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Jeg antar at et viktig mål med samferdselstiltak er å få mest mulig transport med minst mulig ressursbruk. Statistikk fra Statistisk sentralbyrå viser at veitransport er nesten enerådende innenfor landbasert transport av både personer og gods. Innenfor persontransport har bane under 5 pst. og vei nesten 88 pst. av antall personkilometer i 2011. Likevel betaler veibrukerne i 2013 dobbelt så mye som staten bruker på vei. Jernbanen får 15 mrd. kr i statsstøtte.

Hvordan vil regjeringen balansere resultat og ressursbruk mellom transportsektorer?


Les hele debatten