Muntlig spørsmål fra Siv Jensen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om statsråden vil gjenåpne de behandlingsplassene i psykiatrien som hans regjering systematisk har bygget ned i offentlig, privat og ideell sektor

Datert: 13.02.2013
Besvart: 13.02.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Siv Jensen (FrP)

Spørsmål

Siv Jensen (FrP): Jeg har et spørsmål til statsråd Gahr Støre.

Vi har den siste tiden fått en rekke eksempler på at tilbudet i psykiatrien er for dårlig. Mange enkeltmennesker får ikke den hjelpen de har behov for. Mange unge sliter som følge av dette – både med alvorlig psykisk sykdom og i verste fall også selvmordstanker.

Fremskrittspartiet er bekymret over denne utviklingen, og den blir selvsagt også forsterket av at regjeringen avsluttet opptrappingsplanen innen psykiatri.

Tall fra Finansdepartementet viser at antall døgnplasser i psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten siden 2005 har gått ned med nesten 15 pst. Det får selvsagt alvorlige konsekvenser for de pasienter som blir berørt. Det er ikke mange dagene siden det ble lagt ned en sengepost for psykiatriske pasienter i Nord-Norge. Professor i psykiatri Vidje Hansen sier rett ut at denne nedleggelsen kan føre til flere selvmord blant unge psykiatriske pasienter.

Vil statsråden gjenåpne de behandlingsplassene i psykiatrien som hans regjering systematisk har bygget ned i offentlig, privat og ideell sektor?


Les hele debatten