Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Om hvorvidt det ikke er rimelig å betale private litt over halvparten av hva man betaler de offentlige sykehusene for å oppnå kutt i pasientkøen

Datert: 13.02.2013
Besvart: 13.02.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Mitt spørsmål går også til statsråd Gahr Støre.

Det står i dag om lag 270 000 pasienter i kø i helsevesenet. Det er ca. 60 000 flere enn da regjeringen overtok. De venter i gjennomsnitt over to måneder på behandling. Noen av disse synes det er helt greit, men andre lever i angst fordi de kanskje har kreft, noen er sykmeldte, over 2 000 av disse ruser seg, men er motivert for å bli rusfrie, nærmere 7 000 er voksne med alvorlige psykiske lidelser, og over 2 000 er barn og unge med alvorlige psykiske lidelser. Det de har felles, er at alle er henvist i det offentlige helsevesenet. Det betyr at vi er enige om at disse har både rett til og behov for å få undersøkelser og eventuelt behandling. Høyre mener det er for mange som venter for lenge på helt nødvendig helsehjelp.

I dag på NRK hørte vi helseøkonomen Hagen som hadde kommet fram til at det offentlige betaler de private klinikkene omtrent halvparten av hva vi betaler de offentlige sykehusene for samme inngrep og behandling. Ut fra dette har han kommet fram til det litt merkelige resultatet at siden Høyre vil bruke mer private, blir det dobbelt så dyrt. En må nesten være professor for å komme fram til et slikt regnestykke. Høyre vil selvsagt ikke betale private mer enn i dag, satsene skal settes basert på resultatene fra anbud.

Hagens utredning er derimot ikke unik når det gjelder hva vi får igjen ved å bruke private. SINTEFs rapport fra 2000 sammenlikner privat praksis med offentlige poliklinikker – svaret er at kostnadene per konsultasjon var betydelig lavere enn ved offentlige poliklinikker, selv om pasientgrunnlaget var likt.

Jeg vil spørre helseministeren: Hvis en ønsker å kutte køen, i både lengde og tid, er det ikke da rimelig å betale private litt over halvparten av hva man betaler de offentlige sykehusene for å oppnå dette?


Les hele debatten