Muntlig spørsmål fra Morten Høglund (FrP) til utenriksministeren

Om en nulltoleranse når det gjelder norsk støtte til myndigheter som tillater rasistiske, antisemittiske eller homofobiske ytringer, slik at vi kan ha en tydelig og klar holdning når norske penger er involvert

Datert: 13.02.2013
Besvart: 13.02.2013 av utenriksminister Espen Barth Eide

Morten Høglund (FrP)

Spørsmål

Morten Høglund (FrP): Jeg vil fortsette å spørre utenriksministeren. Jeg vil for så vidt borre litt på det samme, men utvide det litt. I redegjørelsen i går snakket utenriksministeren godt om viktige verdier og det å bekjempe hatefulle ytringer. Han tok endog opp eksempler på norsk støtte gjennom bl.a. EØS-midlene for å bekjempe rasisme, antisemittisme og homofobi i sentraleuropeiske land. Samtidig har Norge gjennom både den utenrikspolitiske og utviklingspolitiske agenda et økonomisk anliggende med mange land i verden, og det forplikter. Vi har nå konkretisert det i forhold til en utfordring knyttet til de palestinske områder.

Men vi ser i andre land – som Uganda – også eksempler på hatefullt språk og hatefull oppførsel. Et annet globalt onde er jo korrupsjon. Der har Utenriksdepartementet en nulltoleranse. Vil utenriksministeren være med og tenke høyt og legge en visjon for en nulltoleranse når det gjelder norsk støtte til myndigheter og land som tillater – eller ikke aktivt bekjemper – f.eks. rasistiske, antisemittiske eller homofobiske ytringer i medier eller gjennom andre kanaler som disse land åpenbart har en innflytelse over, slik at vi kan ha en tydelig og klar holdning gjennomgående for å stille krav når norske penger er involvert?


Les hele debatten