Muntlig spørsmål fra Ine M. Eriksen Søreide (H) til utenriksministeren

Om hvilke politiske og operative vurderinger som ligger bak regjeringas beslutning om å prioritere en mulig framtidig FN-operasjon i Mali framfor en EU-misjon som vil kunne være raskere på plass

Datert: 13.02.2013
Besvart: 13.02.2013 av utenriksminister Espen Barth Eide

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine M. Eriksen Søreide (H): Mitt spørsmål går til utenriksministeren.

Regjeringa varslet på mandag at den vil vurdere å støtte en FN-operasjon i Mali dersom Sikkerhetsrådet oppretter en slik styrke, og at et eventuelt norsk bidrag vil prioriteres der framfor i EU-oppdraget EU Training Mission. Den er nå under oppbygging, og noen nærmere begrunnelse for denne vurderinga ble ikke gitt.

Opprettelsen av en FN-operasjon vil eventuelt finne sted gjennom å omgjøre det afrikanskledede AFISMA til en FN-styrke når situasjonen tillater det. Det er fortsatt uklart når et eventuelt vedtak vil kunne fattes. I mellomtida skal sikkerhetsrådsresolusjon 2085 gjennomføres, som da er mandatet for AFISMA.

Hvilke politiske og operative vurderinger er det som ligger bak regjeringas beslutning om å prioritere en mulig framtidig FN-operasjon framfor en EU-misjon som vil kunne være raskere på plass?


Les hele debatten