Spørretimespørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til finansministeren

Om hvorvidt Finansdepartementet har beregninger som viser hvor stort omfang skattetilpasning har, og hvilke utfordringer statsråden ser med dette

Datert: 14.02.2013
Besvart: 20.02.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): I VG 13. februar brukes beregninger fra Finansdepartementet til å påstå at Høyres forslag til formuesskatt vil gi '27 000 nye nullskattytere'. Lavere verdsetting av bolig påstås på den annen side av mange økonomer å være en viktig årsak til skattetilpasning. I forbindelse med skattelistene for 2011 kom det fram at selv SV-representanter hadde en ekstra bolig som ble leid ut.

Har departementet beregninger som viser hvor stort omfang skattetilpasning har, og hvilke utfordringer ser statsråden med dette?


Les hele debatten