Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Om å bidra til å redusere antall viltpåkjørsler, med henvisning til Hedmark der det ble innmeldt 48 viltpåkjørsler i uke fire i år

Datert: 14.02.2013
Besvart: 20.02.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I uke fire i år ble det innmeldt 48 viltpåkjørsler i Hedmark. Dette er et svært høyt tall, men dessverre et tall som er noenlunde stabilt.

Hva vil statsråden bidra med for å redusere antall ulykker?


Les hele debatten