Spørretimespørsmål fra Bjørn Lødemel (H) til justis- og beredskapsministeren

Om når stillinga som politimeister i Sogn og Fjordane blir lyst ut

Datert: 14.02.2013
Besvart: 20.02.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Bjørn Lødemel (H)

Spørsmål

Bjørn Lødemel (H): Åremålsstillinga til politimeisteren i Sogn og Fjordane går ut 30. april i år. Sjølv om det er kort tid til stillinga går ut, er den ikkje lyst ut. Assisterande politidirektør Vidar Refvik uttalar på nettsida til NRK Sogn og Fjordane at når vi no vurderer ein heilt ny politistruktur, så avventar vi med å tilsetje ein ny politimeister. Dette skapar stor frustrasjon.

Når blir stillinga som politimeister i Sogn og Fjordane lyst ut?


Les hele debatten