Spørretimespørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til kunnskapsministeren

Om å sikre at privatistordningen også i fremtiden skal være tilgjengelig for dem som trenger det

Datert: 14.02.2013
Besvart: 20.02.2013 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Ordningen med privatisteksamen er en sikkerhetsventil som gir mulighet for å kunne ta eksamen på nytt for å forbedre sine karakterer eller for å ta eksamener uten å være tilknyttet det ordinære skolesystemet. Tilbudet om privatisteksamen benyttes både av ungdom og voksne for å få dokumentert kompetanse og for å kunne skaffe seg nødvendig grunnlag for opptak til annen utdanning.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at privatistordningen også i fremtiden skal være tilgjengelig for dem som trenger det?


Les hele debatten