Spørretimespørsmål fra Ingjerd Schou (H) til arbeidsministeren

Om statsråden kan forsikre at tilbudet er stort nok for arbeidsrettet rehabilitering, og at tilbydere får lengre og mer forutsigbare avtaler

Datert: 20.02.2013
Besvart: 06.03.2013 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Ingjerd Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schou (H): I Navs møte 31. januar 2013 med "Fokus På Din Helse" ble det uttrykt at de ville kjøpe 30 plasser til arbeidsrettet rehabilitering, omtrent på nivå med 2012. Resultatet er åtte kjøpte plasser. Dette er lite forutsigbart og svært krevende å forholde seg til for så vel brukere som tilbydere.

Kan statsråden forsikre at tilbudet er stort nok for arbeidsrettet rehabilitering, og at tilbydere får lengre og mer forutsigbare avtaler?


Les hele debatten