Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til miljøvernministeren

Om straffeforfølging av norske vannscooterførere og hvor lenge norske myndigheter skal fortsette å håndheve et regelverk i strid med uttalelse fra ESA

Datert: 12.02.2013
Besvart: 06.03.2013 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Riksadvokaten har instruert landets politidistrikter om å slå hardt ned på kjøring med vannscooter. Dette skjer selv om ESA skriftlig i brev 3. oktober 2012 ga beskjed til Miljøverndepartementet om at straffeforfølgningen av norske vannscooterførere er uhørt og må stoppes. Den første som ble dømt for vannscooterkjøring i sommer må gjennomføre ankesak i Agder lagmannsrett 5. mars, til tross for at ESA er krystallklare på at føreren ikke har gjort noe ulovlig.

Hvor lenge mener statsråden at norske myndigheter skal fortsette å håndheve et regelverk i strid med uttalelsen fra ESA?


Les hele debatten