Spørretimespørsmål fra Steinar Reiten (KrF) til landbruks- og matministeren

Om hvorvidt statsråden kan gi løfte om at norske bønder ikke vil bli pålagt et nytt regelverk om fornminner som skaper problemer ved vedlikehold av eksisterende grøftesystemer på dyrket mark

Datert: 13.02.2013
Besvart: 06.03.2013 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Steinar Reiten (KrF)

Spørsmål

Steinar Reiten (KrF): En ny forskrift fra Statens landbruksforvaltning om tilskudd til grøfting er sterkt forsinket. Oppslag i media tyder på at dette blant annet skyldes uenighet mellom Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet om 'praktiske løysingar på forvalting av fornminne i jorda knytt til grøftearbeidet', ifølge nationen.no den 12. februar 2013.

Kan statsråden gi løfte om at norske bønder ikke blir pålagt et nytt regelverk om fornminner som skaper problemer ved vedlikehold av eksisterende grøftesystemer på dyrket mark?


Les hele debatten