Muntlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Om regjeringen vil ta initiativ til å se på utfordringene som ligger i de bekymringsmeldingene som framkommer om asylsøkere uten ID, da Politiets utlendingsmyndighet har fått reduserte ressurser og muligheter til å drive kontroll og overvåking innenfor disse miljøene

Datert: 20.02.2013
Besvart: 20.02.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Mandag fikk vi en ny trusselvurdering i Norge. Kort oppsummert var trusselvurderingen slik: Det er et multietnisk miljø som utgjør kjernen i terrortrusselen mot Norge. Det er unge menn oppvokst i Norge som har Norge som et sentralt fiendebilde. Flere av disse har reist til konfliktområder i 2012. Reisevirksomheten kan være med og øke trusselen fra miljøet når disse kommer hjem. Her pågår ideologisk skolering, kamptrening og erfaring. Mentale sperrer bygges ned.

Men i denne trusselvurderingen ble det ikke sagt noen ting om det bildet som også tegnet seg i forrige uke, at vi har en tilstrømning av asylsøkere, mange – majoriteten – uten ID. Vi fikk også opplyst at fra asylmottak forsvinner det mellom 2 000 og 3 000 asylsøkere hvert eneste år, der sannsynligheten rundt ID er meget tvilsom.

I lys av den risikovurderingen som ble framsatt fra PST, Etterretningstjenesten og Nasjonal sikkerhetsmyndighet på mandag, kan det være sånn at regjeringen og statsråden nå vil ta et initiativ til å se på de utfordringene som også ligger i de bekymringsmeldingene som framkommer om asylsøkere uten ID, da Politiets utlendingsenhet har fått reduserte ressurser og muligheter til å drive kontroll og overvåking i forbindelse med de truslene som eventuelt måtte finnes innenfor disse miljøene?


Les hele debatten