Spørretimespørsmål fra Ida Marie Holen (FrP) til arbeidsministeren

Om hva som kan gjøres for at tolketjenesten for døve i Ål kommune blir tilfredsstillende

Datert: 22.02.2013
Besvart: 06.03.2013 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Ida Marie Holen (FrP)

Spørsmål

Ida Marie Holen (FrP): Ål kommune har mange døve innbyggere i forhold til innbyggertall. Undersøkelser viser at det er behov for to tolker i full stilling for å dekke behovet som den enkelte familie har. I dag tilbys det tolketjeneste ca. to dager i uka og da etter søknad.

Hva mener statsråden kan gjøres for at tolketjenesten kan bli tilfredsstillende for de døve i Ål?


Les hele debatten