Spørretimespørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til samferdselsministeren

Om hvorvidt statsråden anerkjenner funnene i en rapport fra Statens vegvesen som viser at det vil koste 45-75 mrd kroner å fjerne forfallet og gjøre nødvendige oppgraderinger på fylkesvegnettet, og hva som kan gjøres for å stanse forfallet

Datert: 26.02.2013
Besvart: 06.03.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Knut Arild Hareide (KrF)

Spørsmål

Knut Arild Hareide (KrF): En fersk rapport fra Statens vegvesen viser at det vil koste 45-75 mrd. kroner å fjerne forfallet og gjøre nødvendige oppgraderinger på fylkesvegnettet. Vedlikeholdsetterslepet går ut over både framkommelighet og trafikksikkerhet. Samtidig er det dyrt å la veiene bli så dårlige at det må omfattende tiltak til senere for å sette veiene i stand.

Anerkjenner statsråden de funnene som kommer fram i rapporten, er statsråden enig i beskrivelsen som gis, og hva vil statsråden gjøre for å stanse forfallet?


Les hele debatten