Spørretimespørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren

Om å sørge for at utbetalinger fra Nav til lederen av den ekstreme islamistiske gruppen Profetens Ummah opphører så raskt som mulig, og sørge for at man får et regelverk som forhindrer utbetalinger til personer med ekstrem tilhørighet, og som fordømmer og aksjonerer mot Norge

Datert: 27.02.2013
Besvart: 06.03.2013 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): Det vises til oppslag i TV2-nyhetene den 19. februar d.å. hvor det fremkommer at lederen av den ekstreme islamistiske gruppen Profetens Ummah mottar i overkant av 19 000 kroner fra Nav.

Vil statsråden sørge for at disse utbetalingene opphører så raskt som mulig, og vil statsråden sørge for at man får et regelverk som forhindrer utbetaling til personer med ekstrem tilhørighet, og som fordømmer og aksjonerer mot Norge?


Les hele debatten